Ragnhild Øydna Støen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ragnhild Øydna Støen

Ragnhild Øydna Støen
20.03.2001
Det ble vedtatt på et møte i Norgesnettrådet i februar, der dimensjonering av medisinerutdanningen ble diskutert. Norgesnettrådet skal være et rådgivende organ som skal vurdere saker for Kirke-,...
Frede Frihagen, Wender Figved, Jan Erik Madsen, Cathrine M. Lofthus, Ragnhild Øydna Støen, Lars Nordsletten
26.08.2010
Norge har verdens høyeste forekomst av osteoporotiske brudd ( 1  –  3 ). Det er ca. 10 000 hoftebrudd hvert år. 55 % av disse er lårhalsbrudd ( 2 ). Gjennomsnittsalderen for pasientene er om lag 83...
Frede Frihagen, Wender Figved, Jan Erik Madsen, Cathrine M. Lofthus, Ragnhild Øydna Støen, Lars Nordsletten
21.10.2010
Vi takker for interessen Vibeke Juliebø & Torgeir Bruun Wyller viser for vår artikkel i Tidsskriftet ( 1 ). Det er mangelfull kunnskap om betydningen av ventetid til kirurgisk behandling. Noen...
Ragnhild Øydna Støen
26.08.2010
Leaper, D Whitaker, I Post-operative complications 2. utg. 512 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2010. Pris GBP 35 ISBN 978-0-19-954626-8 Moderne operasjonsbeskrivelser inneholder en...
Ragnhild Øydna Støen
06.05.2011
Turnustjenesten står overfor store utfordringer fordi det er for få turnusplasser og fordi det faglige innholdet varierer. Tiden er nå moden for å se på om opplæringsbehovet etter endt studium kan...