Ragnhild Myklebust

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ragnhild Myklebust

Ragnhild Myklebust
26.06.2003
Hovind, IL Anestesisykepleie 541 s, tab, ill. Oslo: Akribe, 2002. Pris NOK 555 ISBN 82-7950-078-2 Boken er det første norske læreverket i anestesisykepleie. Anestesisykepleiernes landsforening av...