Ragnhild Dybdahl

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ragnhild Dybdahl

Ragnhild Dybdahl
02.02.2017
Stang, Elisabeth Gording Sveaass, Nora Hva skal vi med menneskerettigheter? Betydningen av menneskerettigheter i helse- og sosialfaglig arbeid. 207 s. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2016. Pris NOK 379...