Ragnhild Bergene Skråstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Ragnhild Bergene Skråstad er lege i spesialisering ved Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs hospital.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Ragnhild Bergene Skråstad
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media