Rafael Georg Breuer

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Rafael Georg Breuer

Ingrid Thobro Schiøtz, Rafael Georg Breuer
09.06.2021
Acute appendicitis usually begins with diffuse abdominal pain that migrates to the lower right quadrant and is followed by peritonitis. The clinical picture of the patient presented here also...
Ingrid Thobro Schiøtz, Rafael Georg Breuer
08.06.2021
Akutt appendisitt starter vanligvis med diffuse magesmerter etterfulgt av smertevandring til nedre høyre kvadrant og utvikling av peritonitt. Hos denne pasienten inkluderte symptombildet ogs...