Rafael Alexander Leiva

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Rafael Alexander Leiva (f. 1963) er spesialist i indremedisin og i infeksjonssykdommer og overlege på Infeksjonsseksjonen.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende interessekonflikter: Han har mottattforedragshonorar fra MSD og Roche.

Infeksjonsseksjonen

Medisinsk avdeling

Haukeland universitetssykehus

Artikler av Rafael Alexander Leiva
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media