Rachel Aakerøy

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Rachel Aakerøy (f. 1979) er lege i spesialisering i klinisk farmakologi. Hun har bidratt med idé og litteraturgjennomgang, med utforming av manus og har godkjent innsendte versjon.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende interessekonflikter: Hun arbeider ved en avdeling der man analyserer alkoholmarkører.

Avdeling for klinisk farmakologi

St. Olavs hospital

Artikler av Rachel Aakerøy
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media