Petter Schandl Sanaker

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Petter Schandl Sanaker

Hilde Marie Torgauten, Petter Schandl Sanaker, Tiina Rekand
07.05.2019
An elderly man sustained a cervical spinal cord injury after a fall down the stairs. The rehabilitation process was delayed by repeated infections with few clinical signs. Spinal cord injury also...
Hilde Marie Torgauten, Petter Schandl Sanaker, Tiina Rekand
06.05.2019
En eldre mann pådro seg en cervikal ryggmargsskade etter et fall i trappen. Rehabiliteringsprosessen ble forsinket av stadige infeksjoner med få kliniske funn. Ryggmargsskade omfatter også skade på...
Hanne Ludt Fossmo, Elizabeth Holtebekk, Kaja Giltvedt, Andreas Rosenberger Dybesland, Petter Schandl Sanaker, Kristin Ørstavik
26.06.2018
Hereditary neuromuscular diseases are a heterogeneous group of disorders that may manifest at birth, although symptoms may also emerge in childhood or adulthood. Persons with hereditary neuromuscular...
Hanne Ludt Fossmo, Elizabeth Holtebekk, Kaja Giltvedt, Andreas Rosenberger Dybesland, Petter Schandl Sanaker, Kristin Ørstavik
26.06.2018
Arvelige muskelsykdommer er en heterogen gruppe sykdommer som kan manifestere seg ved fødsel, eller symptomene oppstår i barneår eller voksen alder. Personer med arvelig muskelsykdom har tidligere...
Petter Schandl Sanaker, Stian Lindland, Frode Rekeland, Laurence A. Bindoff
29.11.2007
Ved sentrale pareser i begge bein må man vurdere om strukturelle patologiske forhold i spinalkanalen affiserer medulla. Hvis dette ikke er tilfellet, må andre og sjeldne årsaker til myelopati...
Petter Schandl Sanaker, Mads Aarhus, Morten Lund-Johansen, Alf Inge Smievoll, Charalampos Tzoulis, Geir Olve Skeie
10.08.2006
En høyrehendt kvinne på 90 år hadde fått implantert en tokammer pacemaker åtte år tidligere pga. sinoatrielt blokk. Åtte måneder før det aktuelle var hun kortvarig innlagt for et mistenkt...