Petter Holm

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Petter Holm

Petter Holm
31.05.2007
Pasientrettighetsloven gir ikke bare rettigheter for pasientene og plikter for legene. Loven gir legene større innflytelse over sykehusenes prioriteringer og styrker deres makt i helsetjenesten. Vi...