Petter Gjersvik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Petter Gjersvik

Petter Gjersvik
26.11.2018
Tove Agner, Anette Bygum, Lars Iversen et al. Klinisk dermatologi og venerologi 5. utg. 344 s, tab, ill. København: Munksgaard, 2018. Pris DKK 565 ISBN 978-87-628-1702-9 Dansk dermatologi er i...
Trude Eid Robsahm, Lill Tove Norvang Nilsen, Ingrid Roscher, Petter Gjersvik
20.08.2018
Ivar Sønbø Kristiansen og medarbeidere fremsetter en hypotese om at overdiagnostikk og screening kan ha bidratt til den sterke økningen i forekomst av kutant melanom i Norge de siste tiårene, fordi...
Petter Gjersvik
12.06.2018
Doctors are not supposed to guess. Written exams and other systems for the assessment of medical students should reflect the way doctors work. Photo: Einar Nilsen May and June means exam time, and...
Petter Gjersvik
12.06.2018
Leger skal ikke gjette. Skriftlig eksamen og andre evalueringsordninger i medisinstudiet bør gjenspeile måten leger arbeider på. Foto: Einar Nilsen Mai og juni er eksamenstid, også for...
Petter Gjersvik, Ingrid Roscher
28.05.2018
Valg av ord er viktig. Det kan være vanskelig å forklare medisinske forhold til lekfolk. Norske ord er vanligvis å foretrekke fremfor latinske og greske. Så langt er Berger og vi enige. Vi er derimot...
Petter Gjersvik, Ingrid Roscher
19.03.2018
Sukkersyke heter diabetes og fallesyke epilepsi. Tidspunktet er kommet for å erstatte ordet føflekkreft med melanom . I alle sammenhenger. Av mange grunner. Norge har høy forekomst og dødelighet av...
Petter Gjersvik
19.02.2018
Ole Fyrand er død. Det føles rart, for hans liv var preget av så mye vitalitet, kraft og livsglede. Som hudlege, professor og samfunnsdebattant var han uredd, engasjert og slagferdig. Han var en...
Petter Gjersvik, Katarina Zak Stangeland
22.01.2018
Leger som blir godkjent som spesialist, får ikke lenger et diplom fra Helsedirektoratet. Hudlegeforeningen sørger for at de får overrakt et spesialistdiplom likevel. Etter at Helsedirektoratet...
Petter Gjersvik
13.11.2017
En doktorgradskandidat skal vise sine pedagogiske evner med en prøveforelesning om et emne utenfor emnet for avhandlingen. Slik er det dessverre ikke ved Det medisinske fakultet i Oslo. Kravene til...
Petter Gjersvik
22.08.2017
Doctors record, discuss and conclude in writing. Therefore, medical students need to practise their writing skills and be tested on their ability to write professionally. Photo: Einar Nilsen All...
Petter Gjersvik
04.09.2017
Å bytte fra infliximab som originalpreparat til biotilsvarende infliximab er trygt og gir ikke dårligere effekt hos pasienter med inflammatorisk sykdom i ledd, tarm eller hud. Det viser NOR-SWITCH-...
Petter Gjersvik
21.08.2017
Leger skal registrere, resonnere og begrunne. Derfor må medisinstudenter trene og testes i evnen til å formulere seg. Foto: Einar Nilsen Alle leger skriver. Få skriver vitenskapelige artikler, men...
Petter Gjersvik, Daniel de la Rosa Carrillo, Øystein Grimstad
30.03.2017
De fleste nyutdannede hudleger fra Oslo universitetssykehus velger å forbli i hovedstaden etter endt spesialisering. Nesten ingen søker seg til avtalepraksis utenfor Oslo-området. Norsk dermatologi...
Petter Gjersvik
27.09.2016
Takk til Brochmann og medarbeidere for et tankevekkende innlegg. De har et klart og utvetydig budskap til oss lærere: Vi svikter studentene når vi ikke gir dem tilbakemeldinger i undervisningen...
Petter Gjersvik
01.03.2007
Beriket melk til indiske barn ga bedre helse Ved å tilsette viktige mikronæringsstoffer i melken til småbarn i Nord-India fikk barna mindre sykdom, diaré og nedre luftveisinfeksjoner. Dette viser en...
Petter Gjersvik
15.03.2007
Færre dør av kreft i USA Antall dødsfall som følge av kreft i USA er synkende. I 2004 var antall dødsfall 3 014 lavere enn i 2003 og 3 383 lavere enn i 2002. Dette var første gang på over 70 år at...
Petter Gjersvik
19.04.2007
Omskjæring av menn halverer hivrisikoen To randomiserte studier i henholdsvis Kenya og Uganda bekrefter nå at omskjæring av menn reduserer risikoen for hivinfeksjon. Studiene er nylig publisert i The...
Petter Gjersvik
15.03.2007
I utviklingsland med lav vaksinasjonsdekning, slik som i Afrika sør for Sahara, fører meslingepidemier til mange dødsfall blant barn under fem år. Plakat brukt i arbeidet for massevaksinering i...
Petter Gjersvik
09.08.2007
Alkoholen dreper russiske menn Farlig alkoholinntak, definert som storforbruk av øl, vin og sprit og inntak av andre alkoholholdig løsninger som parfyme, legemidler og rengjøringsmidler, er skyld i...
Petter Gjersvik
15.11.2007
Bruken av keisersnitt i Kina har økt betydelig de siste årene. Dette skyldes både flere fødsler i fødeinstitusjoner, endret medisinsk praksis og mødrenes preferanser. Dette går frem av en studie som...