Petter Espeseth Emhjellen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Psykologisk Institutt

Universitetet i Oslo

Han har bidratt med datainnsamling, tolking av resultater, utarbeiding/revisjon av manus og har godkjent innsendte manusversjon.

Petter Espeseth Emhjellen er student på profesjonsstudiet i psykologi og vitenskapelig assistent. Han har arbeidet som forskningsassistent ved Folkehelseinstituttet.

Artikler av Petter Espeseth Emhjellen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media