Petter Elstrøm

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Petter Elstrøm

Pawel Stefanoff, Astrid Louise Løvlie, Petter Elstrøm, Emily Ann Macdonald
20.05.2020
On 30 January 2020 (week 5), the World Health Organization declared the novel coronavirus outbreak a public health emergency of international concern (PHEIC). On the next day, the Norwegian Ministry...
Pawel Stefanoff, Astrid Louise Løvlie, Petter Elstrøm, Emily Ann Macdonald
15.05.2020
30. januar 2020 (uke 5) erklærte Verdens helseorganisasjon (WHO) det internasjonale utbruddet av det nye koronaviruset som en «alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse». Dagen...
Petter Elstrøm, Bjørn Iversen, Preben Aavitsland
31.01.2008
Staphylococcus aureus can cause a wide variety of infections - anything from superficial harmless skin infections to life-threatening invasive ones ( 1 ). Resistance to antibiotics is a global public...
Petter Elstrøm, Preben Aavitsland
04.12.2008
Gule stafylokokker (Staphylococcus aureus) er vanlig forekommende bakterier hos mennesker. Hos friske gir de vanligvis få problemer, men i miljøer med spesielt infeksjonsmottakelige personer, som i...
Petter Elstrøm, Bjørn Iversen, Preben Aavitsland
31.01.2008
Gule stafylokokker kan forårsake et vidt spekter av infeksjoner – alt fra overfladiske, ufarlige hudinfeksjoner til livstruende invasive infeksjoner ( 1 ). Resistens mot antibiotika har på...
Petter Elstrøm, Tore W. Steen
28.08.2003
Det er nylig kommet en ny MSIS- og tuberkuloseregisterforskrift. Ifølge høringsnotatet som ble sendt ut tidligere i år, var hensikten med endringene å gjøre behandlingen av helseopplysninger i MSIS...
Petter Elstrøm, Tore W. Steen
10.11.2002
Vi ønsker å knytte noen kommentarer til artikkelen om nosokomiale infeksjoner i sykehjem i Oslo av Andersen & Rasch i Tidsskriftet nr. 24/2002 (1). Andersen & Rasch har lagt ned et stort...
Hanne-Merete Eriksen, Petter Elstrøm, Stig Harthug, Per Espen Akselsen
30.06.2005
Den norske befolkningen er blant de eldste i verden. Andelen personer over 67 år har i Norge økt fra 7 % i 1930 til 14 % i slutten av 1990-årene. Dette innebærer at det i 1998 var ca. 185 000...