Petter Brandal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Petter Brandal er ph.d, spesialist i onkologi og fagansvarlig overlege for hjernesvulster, Avdeling for kreftbehandling, Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Petter Brandal
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media