Peter Scott Munk

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Peter Scott Munk

Peter Scott Munk, Alf Inge Larsen
17.05.2007
Regelmessig fysisk aktivitet er forbundet med redusert forekomst av kardiovaskulær sykdom ( 1 ) og reduserer både kardiovaskulær mortalitet og totalmortalitet etter gjennomgått hjerteinfarkt ( 2 )...
Peter Scott Munk, Cord Manhenke, Stein Ørn, Ole Jacob Greve
15.05.2008
Akutt myokarditt er en betennelse i hjertets muskelvev, som oftest forårsaket av infeksjon. Utbredelsen kan variere fra fokal til generalisert med affeksjon av hele myokard i fulminante tilfeller (...
Peter Scott Munk, Alf Inge Larsen
11.06.2009
Til tross for betydelige fremskritt innen forskning på aterosklerose og behandling, befinner aterosklerotiske komplikasjoner seg fremdeles på toppen av listen over dødsårsaker i den vestlige verden...