Peter Schuster

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Peter Schuster

Ole-Jørgen Ohm, Per Ivar Hoff, Lars Mikal Aasen, Eivind Solheim, Peter Schuster, Morten Kristian Off, Jian Chen
12.02.2009
Radiofrekvensa blasjon av pasienter med takykardier ble klinisk tilgjengelig fra 1987 ( 1 ). Ved Haukeland universitetssykehus ble dette et behandlingstilbud fra 1991, og det har stadig økt i omfang...
Peter Schuster
07.09.2006
Synkope er et symptom definert som bevissthetstap som vanligvis fører til fall, det inntreffer plutselig og går helt over. Det er en viss overlapping mellom andre former for bevissthetstap og synkope...
Svein Færestrand, Peter Schuster, Ole-Jørgen Ohm
20.03.2001
Hjertesvikt rammer nesten 15 millioner mennesker globalt, og er et av verdens største helseproblemer. Insidensen av hjertesvikt per 1 000 innbyggere per år øker med alderen fra gjennomsnittlig 1 – 5...
Jian Chen, Per Ivar Hoff, Eivind Solheim, Peter Schuster, Morten Kristian Off, Ole-Jørgen Ohm
12.08.2010
Helt siden 1987 har det hos mange pasienter vært mulig å behandle takykardier med kateterablasjon der elektrisk energi leveres via katetre til hjertet. Den teknologiske utviklingen av katetre og...