Peter Bekkhus-Wetterberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Geriatrisk avdeling

Oslo universitetssykehus

Forfatterbidrag: idé, utforming, litteratursøk, utarbeiding av manus, revisjon av manus og godkjenning av innsendte manusversjon.

Peter Bekkhus-Wetterberg er spesialist i geriatri og overlege.

Artikler av Peter Bekkhus-Wetterberg
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media