Pål Madsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Pål Madsen

Pål Madsen
10.02.2002
Leger ved Nordland sentralsykehus presenterte i Tidsskriftet nr. 1/2002 en gjennomgang av den medisinske virksomheten knyttet til redningshelikopteret i Bodø i 11-årsperioden 1988 – 98 (1). Medisinsk...
Pål Madsen
10.06.2001
Legeforeningens utvalg for prehospital akuttmedisin gav i Tidsskriftet nr. 10/2001 (1) uttrykk for misnøye over at luftambulansetjenestens flyoperative kontrakter tildeles uten at medisinske...
Christian Georg Lund, Ewa Ness, Sverre Rørtveit, Karoline Stadheim Halvorsen, Barbro Lill Hætta, Pål Madsen
15.03.2016
Det akuttmedisinske hjelpeapparatet er meget komplekst, uensartet og til dels uoversiktlig organisert. Vi presenterer her forslag til en bedre akuttmedisinsk tjeneste for pasienter med akutt sykdom...