Pål Gulbrandsen*

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Pål Gulbrandsen*

Pål Gulbrandsen, Olaf Gjerløw Aasland, Reidun Førde
22.01.2004
Ved to anledninger er representative utvalg av norske leger blitt spurt om de i legeerklæringer bevisst har fremstilt en pasients situasjon som bedre eller dårligere enn den egentlig var, i den...
Pål Gulbrandsen
09.01.2003
Leger må gå foran i arbeidet med å forebygge alkoholskader I møte med personer som bruker for mye alkohol, reagerer de fleste på samme måte: Man tar ikke alkoholbruken opp til diskusjon. Ved festlige...
Pål Gulbrandsen*, Reidun Førde, Olaf Gjerløw Aasland
20.08.2002
Tabell  1 Oversikt over temaene i de skjemaene i hovedundersøkelsen (store bokstaver) og referansepanelet (årstall) i Legekårsundersøkelsen som hadde spørsmål relevante for portvaktrollen. Antall...
Pål Gulbrandsen*, Olaf Gjerløw Aasland
30.11.2002
Alkoholforbruket i samfunnet er i endring. I 1985 oppgav 23 % av befolkningen at de ikke hadde drukket alkohol det siste året (1), mens tallet var 17 % i 1995 (2). 22 % oppgav at de drakk mye alkohol...