Pål Aukrust

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Institutt for indremedisinsk forskning

Universitetet i Oslo

og

Seksjon for klinisk immunologi og infeksjonsmedisin

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Forfatterbidrag: utarbeiding av manuskriptet, særlig mht. patomekanismer og behandling, og godkjenning av den innsendte manusversjonen.

Pål Aukrust er ph.d., spesialist i indremedisin og infeksjonsmedisin, professor emeritus og tidligere seksjonsleder og overlege.

Artikler av Pål Aukrust
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media