Paal Methlie

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Paal Methlie

Thomas Blix Grydeland, Paal Methlie, Per Sigvald Bakke
26.01.2006
8 – 10 % av den norske befolkningen lider av obstruktive lungesykdommer, og antallet er økende ( 1 , 2 ). De fleste pasientene blir behandlet med inhalasjonssteroider, inhalerte bronkodilatorer eller...
Silje Agnethe Stokke Kvistad, Paal Methlie, Kristian Løvås, Jørn V. Sagen
19.04.2016
Ved tilstander med nedsatt følsomhet for thyreoideahormon, inklusive thyreoideahormonresistens, foreligger det forhøyede nivåer av hormonet uten samtidig supprimert thyreoideastimulerende hormon (TSH...