Øyvind Røset

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Øyvind Røset

Siri Bjørgen, Vigleik Jessen, Otto Schnell Husby, Øyvind Røset, Olav A. Foss
27.03.2012
The quality register for joint prostheses at the St. Olavs Hospital could become a useful tool for quality assurance and research. The «fast-track» model, which is a knowledge-based, multimodal...
Siri Bjørgen, Vigleik Jessen, Otto Schnell Husby, Øyvind Røset, Olav A. Foss
27.03.2012
Kvalitetsregisteret for leddproteser ved St. Olavs hospital kan bli et nyttig verktøy for kvalitetssikring og forskning. «Fast track»-modellen, som er en kunnskapsbasert multimodal behandlingsmodell...