Øyvind Palm

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Seksjon for revmatologi

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Han har bidratt med utforming, utarbeiding, revisjon og godkjenning av manus.

Øyvind Palm er spesialist i revmatologi og overlege.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Øyvind Palm
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media