Øyvind Palm

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Øyvind Palm

Øyvind Palm
09.01.2003
Pasienter med kronisk inflammatorisk tarmsykdom som behandles i sykehus får ofte ekstraintestinale sykdomsmanifestasjoner, hvorav de revmatiske er hyppigst forekommende. Befolkningsbaserte data som i...
Vibke Lilleby, Øyvind Palm, Helena Andersson, Jan Tore Gran, Trond Mogens Aaløkken
07.02.2012
En tidligere frisk mann ble innlagt med pustevansker, smerter i brystet, heshet og høye inflammasjonsmarkører etter å ha vært utredet i flere måneder. Tilstanden viste seg å være en sjelden og...