Øyvind Kjelsvik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Øyvind Kjelsvik

Anne Margrethe Rostad, Harald Martinsen, Dag Erik Eilertsen, Marit Øvrelid, Sigrid Aas, Øyvind Kjelsvik
10.02.2000
Tidlige, spesifikke og omfattende tiltak overfor barn med funksjonshemninger og utviklingsvansker har vist seg å være av stor verdi (1). Både forskning og erfaring viser at foreldrene ønsker en mer...
Anne Margrethe Rostad, Øyvind Kjelsvik, Harald Martinsen
20.04.2000
Vi er glad for at arbeidet vårt har skapt interesse. Begge innsendere tar opp viktige forhold. Mange av spørsmålene er diskutert både i metodeboken og i to rapporter (1, 2). Å sette søkelyset på barn...