Øystein P. Nygaard

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Øystein P. Nygaard er spesialist i nevrokirurgi, overlege ved Nevrokirurgisk avdeling, St. Olavs hospital og professor ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Øystein P. Nygaard
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media