Øystein P. Nygaard

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Øystein P. Nygaard

Øystein P. Nygaard
23.10.2003
Målet med tverrfaglige ryggpoliklinikker er ikke å oppnå full enighet mellom ulike faggrupper, men å unngå at pasienten skal bli forvirret av motstridende årsaksteorier og behandlingsforslag De siste...
Øystein P. Nygaard, Frode Kolstad, Kjell Arne Kvistad, John Anker Zwart, Tore Solberg, Bjarne Lied, Erling Myrseth, Eirik Helseth, Roald Baardsen
03.11.2005
Nakkeskader med whiplashmekanisme og kronisk nakkeslengsyndrom har tidligere vært omtalt i Tidsskriftet ( 1 , 2 ). Kronisk nakkeslengsyndrom er et omdiskutert begrep, men brukes i praksis om det...
Øystein P. Nygaard, Tomm B. Müller, Magne Rø, Kjell Arne Kvistad, Gunnar Leivseth
22.04.2010
Vi leste med interesse Per Holcks redegjørelse for cervikalcolumnas anatomi i Tidsskriftet nr. 1/2010 ( 1 ) og ble derfor overrasket over at avsnittet om skader i cervikalcolumna var så lite basert...
Øystein P. Nygaard, Magne Rø, Tor Inge Andersen, John-Anker Zwart
18.11.2010
Nakkesmerter og andre muskel- og skjelettplager er utbredt i befolkningen. Dette er bakgrunnen for at Verdens helseorganisasjon (WHO) definerte tiåret 2000 – 10 som The Bone and Joint Decade ( 1 )...
Øystein P. Nygaard, Tor Inge Andersen, Magne Rø, John-Anker Zwart
04.03.2011
Med vår artikkel hadde vi som mål å gi et praktisk hjelpemiddel i håndteringen av pasienter med nakkesmerter med og uten nerverotsaffeksjon. Vi har derfor lagt vekt på den kliniske undersøkelsen og...