Øystein Kalsnes Jørstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Øystein Kalsnes Jørstad

Gorm Pihl-Jensen, Eva Meling Ødegaard, Karoline Skogen, Øystein Kalsnes Jørstad, Trygve Holmøy
10.06.2021
A woman in her forties presented with subacute onset of unilateral blurred vision with pain upon eye movement. Although findings from MRI and cerebrospinal fluid analysis were typical of...
Gorm Pihl-Jensen, Eva Meling Ødegaard, Karoline Skogen, Øystein Kalsnes Jørstad, Trygve Holmøy
03.06.2021
En kvinne i 40-årene utviklet subakutt, ensidig tåkesyn samt smerter ved øyebevegelse. Til tross for at karakteristiske MR- og spinalvæskefunn var forenlig med demyeliniserende sykdom, ble...
Trygve Holmøy, Øystein Kalsnes Jørstad
22.03.2021
The story of research on multiple sclerosis in Norway starts in 1945 at a private Catholic hospital in the town of Hamar, where the ophthalmologist Marius Haarr was treating patients with retinal...
Erik Eriksen, Øystein Kalsnes Jørstad
18.03.2021
En ung kvinne hadde opplevd gjentatte episoder med kortvarig synstap på ett øye og ble henvist med spørsmål om transitoriske iskemiske anfall. Sykehistorien avslørte imidlertid at bakenforliggende...
Trygve Holmøy, Øystein Kalsnes Jørstad
22.03.2021
Historien om forskningen på multippel sklerose i Norge begynner i 1945 ved en privat katolsk klinikk på Hamar. Her blir øyelegen Marius Haarr engasjert i pasienter med retinal periflebitt og...
Øystein Kalsnes Jørstad, Magne Sand Sivertsen, Jan Terje Andersen, Morten Carstens Moe
23.12.2020
Ikke en dråpe av en begrenset mengde livsviktig vaksine må gå til spille. Øyefaget har vist vei med innovativ medikamentutnyttelse. Pressemeldingen 2. desember 2020 om at Storbritannia som første...
Thora Elisabet Jonsdottir, Eva Meling Ødegaard, Øystein Kalsnes Jørstad
12.11.2020
Esterman-programmet bør ikke brukes for å avgjøre om synsfeltkravene til førerkort er oppfylt. Synskravene til førerkort legger spesiell vekt på synsstyrke og synsfelt. De norske kravene er de samme...
Jon Roger Eidet, Donata Biernat, Daniel Dahlberg, Markus K.H. Wiedmann, Øystein Kalsnes Jørstad
24.06.2019
Det sies at øyet er et vindu mot hjernen. Et godt eksempel på dette er Foster Kennedys syndrom, der konstellasjonen av oftalmoskopiske funn peker mot en spesifikk nevrologisk problemstilling...
Vibeke Dons Wankel, Grete Bondø, Øystein Kalsnes Jørstad
14.01.2019
Hans Torvald Haugo, generalsekretær i Norges Optikerforbund, mener på bakgrunn av vår artikkel i Tidsskriftet om synskravene til førerkort, at Øyelegeforeningens førerkortgruppe ønsker monopolisering...
Vibeke Dons Wankel, Grete Bondø, Øystein Kalsnes Jørstad
10.10.2018
Det er nødvendig med synskrav til førerkort, men er lovverket og Helsedirektoratets veileder godt begrunnet, og har det betydning om vurderingen skjer hos fastlege, optiker eller øyelege? Synskravene...
Eva Meling Ødegaard, Øystein Kalsnes Jørstad, Emilia Kerty
10.08.2018
En gutt i tenårene mistet plutselig synet. Den tverrfaglige utredningen sto lenge fast, men etter hvert styrket responsen på en ny behandling mistanken om en spesifikk diagnose. Funnene på prøver for...
Mari Kathrine Sand, Tore Taksdal Stubhaug, Øystein Kalsnes Jørstad
23.05.2017
En mann i 50-årene oppsøkte øyelege grunnet gradvis synstap på høyre øye den siste måneden. Han hadde ingen ledsagende symptomer. I anamnesen kom det frem at pasienten var hivpositiv etter...
Kiarash Tazmini, Torstein R. Meling, Thor Håkon Skattør, Øystein Kalsnes Jørstad, Anders Palmstrøm Jørgensen
07.03.2017
A woman who had had chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis (CFS/ME) for almost ten years was hospitalised because of pneumonia with sepsis. While in hospital she developed hyponatraemia,...
Kiarash Tazmini, Torstein R. Meling, Thor Håkon Skattør, Øystein Kalsnes Jørstad, Anders Palmstrøm Jørgensen
07.03.2017
En kvinne som hadde hatt kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati (CFS/ME) i nesten ti år, ble innlagt i sykehus på grunn av pneumoni med sepsis. Under innleggelsen utviklet hun hyponatremi,...
Thora Elisabet Jonsdottir, Øygunn Utheim, Øystein Kalsnes Jørstad
15.12.2015
En mann i 60-årene oppsøkte legevakt grunnet forbigående synstap på venstre øye. De to forutgående ukene hadde han opplevd anfall av et par minutters varighet med dobbeltsyn eller partielle...