Øystein Grimstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Seksjon for hudsykdommer

Nevro-, hud- og revmatologisk avdeling

Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø

og

Helsevitenskapelig fakultet

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Han har bidratt med idé samt faglig og språklig tilbakemelding.

Øystein Grimstad er spesialist i hud- og veneriske sykdommer, ph.d., overlege ved seksjon for hudsykdommer og førsteamanuensis.

Artikler av Øystein Grimstad
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media