Øystein Almås

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Lungemedisinsk avdeling

Klinikk for medisin

Sykehuset Østfold

Han har bidratt til utforming og design av studien og godkjenning av innsendte manusversjoner.

Øystein Almås er spesialist i indremedisin og i lungesykdommer og avdelingssjef.

Artikler av Øystein Almås
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media