Øystein Alexander Power

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Øystein Alexander Power

Ingrid Anne Lie, Bjørn Blomberg, Øystein Alexander Power, Øivind Torkildsen
02.10.2018
Dizziness and unsteadiness are non-specific symptoms that are often caused by vestibular system disorders. When patients have neurological findings as well, however, the possibility of disease...
Ingrid Anne Lie, Bjørn Blomberg, Øystein Alexander Power, Øivind Torkildsen
26.09.2018
Svimmelhet og ustøhet er uspesifikke symptomer som ofte vil være forårsaket av forstyrrelser i balanseapparatet. Når pasientene i tillegg har nevrologiske funn, bør man imidlertid tenke på sykdommer...
Øystein Alexander Power, Johan Gorgas Brun, Bjørn Blomberg
12.11.2012
Håndsmerter er vanlig, og diagnosen kan ofte stilles klinisk. Hos en som har vært utenlands kan forklaringen vise seg å være mer eksotisk enn det man først tror. En kvinne i 30-årene ble henvist til...