Ove Trond Humborstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ove Trond Humborstad

Ove Trond Humborstad, Ernst Omenaas, Amund Gulsvik
30.03.2001
Effekten av tiltak innenfor helsevesenet måles primært som endring i sykelighet og dødelighet. Vi har begrenset kunnskap om opplevelse av kvalitet på sykehustjenester hos pasienter med lungesykdom (1...