Ove Fondenes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ove Fondenes

Elin Tollefsen, Amund Gulsvik, Per Bakke, Ove Fondenes
22.10.2009
Hjemmerespiratorbehandling kan være et godt alternativ for pasienter med kronisk respirasjonssvikt på bakgrunn av hypoventilasjon. Utredning og iverksettelse av behandlingen gjøres av barneleger,...
Elin Tollefsen, Ove Fondenes
15.05.2012
The SCI units at Sunnaas Hospital, Haukeland University Hospital and St Olav’s Hospital are responsible for the treatment, rehabilitation and follow-up of SCI patients in Norway. In the longer term,...
Sverre Lehmann, Jan Grebstad, Ove Fondenes, Alf Henrik Andreassen, Per Bakke, Amund Gulsvik
20.01.2005
Effekten av operasjon ved obstruktivt søvnapnésyndrom er lite dokumentert, og pasienter dette er aktuelt for bør informeres om at det finnes behandlingsalternativer. På grunn av det store antall...
Elin Tollefsen, Ove Fondenes
15.05.2012
Ryggmargsskadeenhetene ved Sunnaas sykehus, Haukeland universitetssykehus og St. Olavs hospital har behandlings-, rehabiliterings- og oppfølgingsansvar for pasienter med ryggmargsskader i Norge. I...