Ove Fondenes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Ove Fondenes er spesialist i lungemedisin og overlege ved og leder for Nasjonalt kompetansesenter for hjemmerespiratorbehandling, Lungeavdelingen, Haukeland universitetssykehus.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

Nasjonalt kompetansesenter for hjemmerespiratorbehandling

Lungeavdelingen

Haukeland universitetssykehus

Artikler av Ove Fondenes
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media