Osnes K

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Osnes K

Bjerkedal T, Osnes K, Finne PH, Irgens LM
10.11.1997
Sammendrag Blant barn med lav fødselsvekt (under 2500 g) har det fra 1967 til 1993 skjedd en betydelig reduksjon i andelen dødfødte og en markert bedring i overlevelsen av de levendefødte. Av dem som...