Oscar Kristiansen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Medisinsk avdeling

Drammen sykehus, Vestre Viken

Forfatterbidrag: idé, utforming/design, tolking av data, revisjon av manuset samt godkjenning av innsendte manusversjon.

Oscar Kristiansen er ph.d., lege og avdelingssjef.

Artikler av Oscar Kristiansen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media