Olsen PT

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Olsen PT

Grøholt E-K, Lie KK, Olsen PT, Nordhagen R
20.03.1997
Sammendrag Med utgangspunkt i fireårsundersøkelsen, ønsket vi å se nærmere på helsestasjonsarbeidet i et flerkulturelt samfunn. 70 barn inngikk i undersøkelsen, hvorav 33 hadde innvandrerbakgrunn, og...