Ole Petter Ottersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ole Petter Ottersen

Nils Erik Gilhus, Ole Petter Ottersen, Kirsti Ytrehus, Ole-Jan Iversen
10.06.2001
De fire medisinske fakultetene i Norge prioriterer høyt å etablere en forskerlinje som et spesialtilbud for medisinstudenter. Øivind Larsen frykter i Tidsskriftet nr. 10/2001 at en forskerlinje vil...
Ole Petter Ottersen
02.06.2005
Øresundsbroen har åpnet muligeten for et omfattende dansk-svensk samarbeid innen teknologi og medisinsk forskning og lagt grunnlaget for en nordisk bioregion som Norge nå er knyttet til. Foto Bobby...
Ragnhild E. Paulsen, Ole Petter Ottersen
20.01.2000
Nevrotransmitteren glutamat spiller en viktig patofysiologisk rolle i hjernen. For eksempel vil glutamatakkumulering ekstracellulært under en iskemifase ofte resultere i celledød i det affiserte...
Ole Petter Ottersen
19.03.2013
Fred Kavli fra Nesset i Romsdal bygde opp en formue i USA. Nå finner han glede i å kvitte seg med formuen. Dette gjør han ved å investere i forskning i astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap...
Ole Petter Ottersen
11.08.2015
Det var lege jeg ville bli. Det begynte med en bok om «moderne biologi» – jeg tror den var utgitt på Gyldendal – som jeg leste da jeg gikk på ungdomsskolen. Hvordan cellene var bygget opp – det var...