Ole Øyen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Ole Øyen er ph.d. og spesialist i generell kirurgi og transplantasjonskirurgi og er universitetslektor ved Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

Artikler av Ole Øyen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media