Ole Kristian H. Furulund

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Email: olkrfu@akersykehus.no

Dialyseseksjonen

Oslo universitetssykehus

Aker

0514 Oslo

* Nåværende adresser:

Nyremedisinsk avdeling

Oslo universitetssykehus, Ullevål

Artikler av Ole Kristian H. Furulund
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media