Ole Kristian Grønli

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ole Kristian Grønli

Ole Kristian Grønli
20.04.2020
Knut Engedal, Marit Tveito, red. Alderspsykiatri 474 s, tab, ill. Tønsberg: Aldring og helse, 2019. Pris NOK 650 ISBN 978-82-8061-385-1 Knut Engedal og Marit Tveito har vært redakt...
Martin Bystad, Hilde Holme, Ole Kristian Grønli
05.03.2018
En kvinne i 60-årene hadde symptomer forenlig med frontotemporal demens og kom på sykehjem. Ved fornyet vurdering ett år senere viste det seg at årsaken til hennes symptomer var en annen. Kvinnen ble...
Martin Bystad, Karin Pettersen, Ole Kristian Grønli
11.03.2014
Antallet eldre i befolkningen øker ( 1 ), og aldring er en sentral risikofaktor for å utvikle demens av Alzheimers type ( 2 ). Det er forventet at forekomsten av sykdommen vil bli fordoblet de neste...