Ole Kristian Greiner-Tollersrud

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ole Kristian Greiner-Tollersrud

Ole Kristian Greiner-Tollersrud
03.02.2020
Tor-Arne Hagve, Jens Petter Berg, red. Klinisk biokjemi og fysiologi 6. utg. 464 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal, 2019. Pris NOK 729 ISBN 978-82-05-52788-1 Det er en stor utfordring å relatere en stadig...