Ole-Jan Iversen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ole-Jan Iversen

Nils Erik Gilhus, Ole Petter Ottersen, Kirsti Ytrehus, Ole-Jan Iversen
10.06.2001
De fire medisinske fakultetene i Norge prioriterer høyt å etablere en forskerlinje som et spesialtilbud for medisinstudenter. Øivind Larsen frykter i Tidsskriftet nr. 10/2001 at en forskerlinje vil...
Catrine Ahlén, Marianne Aas, Anne Nor, Per Inge Wetteland, Hjalmar Johansen, Trine Sørbø, Jan Knudtzon Sommerfelt-Pettersen, Ole-Jan Iversen
06.08.2013
Legionellabakterien finnes i ferskvann over hele verden ( 1 ). Slekten Legionella ble ikke registrert før i 1979 – i forbindelse med det store legionelloseutbruddet blant amerikanske legionærer (...
Catrine Ahlén, Marianne Aas, Anne Nor, Per Inge Wetteland, Hjalmar Johansen, Trine Sørbø, Jan Knudtzon Sommerfelt-Pettersen, Ole-Jan Iversen
06.08.2013
The Legionella bacterium is found in freshwater sources all over the world ( 1 ). The genus Legionella was not registered until 1979 – as a result of a major outbreak of Legionnaires’ disease among...