Ole Jakob Johansen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ole Jakob Johansen

Svein Arne Nordbø, Ole Jakob Johansen, Ann-Mari Brubakk, Kirsti Bakke
30.08.2002
Hepatitt C er et av verdens store helseproblemer. Mange millioner mennesker er smittet, og i noen land er bærerprevalensen svært høy (1). Sprøytemisbruk og geografisk tilhørighet er de største...