Ole Jacob Madsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Ole Jacob Madsen (f. 1978) Er cand.psychol., cand.philol. i filosofi, ph.d. og gjesteforsker ved Senter for vitenskapsteori. Han tok profesjonsstudiet i psykologi med hovedoppgaven Den terapeutiske etos – en analyse av psykologien i senmoderniteten.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Senter for vitenskapsteori

Universitetet i Bergen

Artikler av Ole Jacob Madsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media