Per Ole Iversen*

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Institutt for medisinske basalfag

Universitetet i Oslo

og

Division of Human Nutrition

Faculty of Health Sciences

Stellenbosch University

Tygerberg

Sør-Afrika

Avdeling for ernæringsvitenskap

Artikler av Per Ole Iversen*
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media