Per Ole Iversen*

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Per Ole Iversen*

Per Ole Iversen
25.06.2009
En typisk helsestasjon på den sørafrikanske landsbygda. Helsestasjonene er sentrale i det offentliges innsats for å bedre den ernæringsmessige tilstanden i landet. Begge foto Elisabeth Høisæther De...
Alka Chawla, Ågot Lia Amundsen, Kristian F. Hanssen, Per Ole Iversen
06.04.2006
Hyppigheten av diabetes mellitus øker i verden. Dette skyldes dels en voksende og aldrende befolkning. I tillegg er det antatt at endringer i vår livsstil karakterisert av økt energiinntak kombinert...
Gunnar Nicolaysen, Per Ole Iversen
16.12.2004
Hvor stort er det faktiske saltinntaket i befolkningen? Foto Marianne Loraas For 100 år siden rapporterte Ambard & Beaujard at nedsatt inntak av natriumklorid reduserte blodtrykket hos personer...
Per Ole Iversen*, Kjetil K. Melby, Tor Einar Erikstad
20.03.2003
Tuberkulose utgjør fortsatt en alvorlig trussel mot helsetilstanden til befolkningen i mange land. Verdens helseorganisasjon anslo at i 1997 var det omtrent 16 millioner mennesker med tuberkulose...
Per Ole Iversen
20.11.2003
August Krogh var blant de første som systematisk studerte blodtilførselen og dermed oksygentransporten til vev ( 1 ). Basert på hans nitide observasjoner av hvorledes injisert blekk ble fordelt i...
Per Ole Iversen, Finn Wisløff
06.02.2003
I 1882 beskrev den franske hudlegen Philippe Gaucher en pasient med utpreget hepatosplenomegali ( 1 ). Han trodde opprinnelig det dreide seg om en godartet leukemivariant. Epstein fant i 1924 at...