Ole Grønli

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ole Grønli

Ole Grønli, Anne Høye
04.11.2019
Depression in older adults needs adequate follow-up to prevent relapse. According to estimates from Statistics Norway (SSB), the number of older adults will increase by 36 % until 2030 ( 1 ). If we...
Ole Grønli, Anne Høye
04.11.2019
Depresjon hos eldre må følges godt opp for å hindre tilbakefall. Antallet eldre vil ifølge anslag fra Statistisk sentralbyrå (SSB) øke med 36 % frem til 2030 ( 1 ). Hvis vi antar at forekomsten av...
Svein Ivar Bekkelund, Ole Grønli, Stein Harald Johnsen
10.03.2001
Syfilis er en sykdom som skyldes infeksjon med bakterien Treponema pallidum. Denne bakterien er bare patogen blant mennesker, og smitter ved seksuell kontakt og gjennom placenta – sjelden som følge...