Ole Farestvedt Raaheim*

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Det medisinske fakultet

Universitetet i Bergen

Forfatterbidrag: ideutvikling, datainnsamling, gjennomføring og transkribering av intervjuer, analyser, utarbeiding av manuskriptet.

Ole Farestvedt Raaheim er medisinstudent på femteåret.

Artikler av Ole Farestvedt Raaheim*
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media