Ole Erik Iversen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ole Erik Iversen

Erik Fink Eriksen, Mette Haase Moen, Ole Erik Iversen
19.03.2018
Menopausal hormonbehandling med oppstart før 60 års alder har overveiende positive helseeffekter. Det viser nye studier. Nå bør retningslinjene endres slik at flere kvinner kan få hormonbehandling...
Olav Karsten Vintermyr, Robert Skar, Ole Erik Iversen, Hans Kristian Haugland
17.01.2008
I Norge får hvert år om lag 300 kvinner diagnosen livmorhalskreft og om lag 100 kvinner dør av sykdommen ( 1 ). Plateepitelkarsinomer utgjør omkring 80 % av tilfellene, og de utvikler seg over tid...
Ole Erik Iversen, Grete Midbøe, Synnøve Lian Johnsen, Grete Augestad, Ingrid Økland, Harald Helland, Sverre Stray-Pedersen  †, Line Bjørge
11.09.2003
I Norge utføres det 14 000 – 15 000 aborter hvert år, og ca. 80 % av disse finner sted før niende fullgåtte svangerskapsuke ( 1 ). Rutine har vært kirurgisk vakuumaspirasjon, vanligvis under generell...
Anita Lyngstadaas*, Roald Ekanger, Bjørn Hagen, Anna Himmelmann, Ole Erik Iversen, Torbjørn Iversen, Randi Nordal, Ole Frithjof Norheim, Mathias Onsrud, Steinar Tretli, Claes Tropé
03.02.2005
Epitelial ovarialcancer er en fellesbetegnelse på kreftsvulster som utgår fra overflateepitelet i eggstokkene. I Norge registreres det årlig omkring 500 nye tilfeller av ovarialcancer (primær...
Helga B. Salvesen, Ole Erik Iversen, Claes Tropé
17.11.2005
Til tross for en økt innsikt i det genetiske grunnlaget for gynekologisk kreft er dette fortsatt en viktig dødsårsak blant kvinner ( 1 ). For sykdomsgruppen har imidlertid flere nyvinninger...
Erik Fink Eriksen, Ole Erik Iversen, Unni Syversen
03.09.2013
Vi er fornøyde med at Anders Dahm i sin artikkel i Tidsskriftet nr. 11/2013 ( 1 ) prøver å nyansere en bastant og ubalansert oppfatning om nytte og kostnad ved hormonell substitusjonsbehandling (HRT...
Halvor Næss, Ole Erik Iversen
19.03.2013
Nyere studier taler for at en mulig assosiasjon mellom hjerneinfarkt og lavdose p-piller er fraværende eller uten klinisk relevans. Dette ser også ut til å gjelde normotensive, ikke-røykende kvinner...