Ole Christian Mjølstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ole Christian Mjølstad

Mathias Nyman, Ina Charlotte Molaug, Anne Marte Næss, Torvald Espeland, Jan Pål Loennechen, Ole Christian Mjølstad
28.09.2020
Kardiovaskulær sykdom er den hyppigste dødsårsaken i den vestlige verden, med over 16 millioner dødsfall årlig ( 1 , 2 ). Av disse utgjør plutselig hjertedød en betydelig andel ( 3 ). Risikoen for...
Ole Christian Mjølstad
10.03.2015
Blaivas, Michael Adhikari, Srikar Emergency ultrasound Ultrasound clinics. 312 s, tab, ill. Philadelphia, PA: Elsevier, 2014. Pris GBP 63 ISBN 978-0-3232-9020-3 Emergency ultrasound er nummer 2 (2014...