Olav Svindland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Olav Svindland (f. 1946)

er spesialist i endokrinologi og i indremedisin. Han er overlege ved endokrinologisk seksjon, Sykehuset Telemark.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

Medisinsk klinikk

Sykehuset Telemark, Skien

Artikler av Olav Svindland
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media