Olav Mella

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Olav Mella

Karl Johan Tronstad, Øystein Fluge, Olav Mella
08.01.2018
Les alle innleggene om kronisk utmattelsessyndrom og pyruvat dehydrogenase på våre nettsider Vi takker for kommentarer fra Yngve Thomas Bliksrud til vår studie ( 1 ). Samtidig undres vi hvorfor denne...
Terje Risberg, Yngve Bremnes, Arne Kolstad, Harald Holte, Erik Wist, Olav Mella, Olbjørn Klepp
02.12.2004
Flere sykehus i USA har «Departments of Intergrative Medicine», hvor formålet er å tilby pasientene komplementære behandlingsformer med dokumentert lindrende og livskvalitetsforbedrende effekt, samt...
Terje Risberg, Arne Kolstad, Erik A. Wist, Harald Holte, Olav Mella, Olbjørn Klepp
06.11.2003
I desember 1998 leverte Aarbakke-komiteen sin utredning om alternativ medisin ( 1 ). Ett av hovedpunktene var å drøfte og ta stilling til lovregulering av feltet. Med basis i komiteens anbefalinger...
Olav Mella, Øystein Fluge
21.02.2012
I Tidsskriftet nr. 2/2012 spør Stine Bjerkestrand hvorfor noen studier får stor medieoppmerksomhet, mens andre vekker liten reaksjon ( 1 ). Dette gjør hun ved å sammenlikne responsen på en...