Olav Lund

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Olav Lund

Olav Lund
08.09.2005
Schou, Mogens Lithium treatment of mood disorders: A practical guide 75 s, tab, ill. Basel: Karger, 2004. Pris USD 27 ISBN 3- 8055 -7764-8 Forfatteren av denne veilederen er professor emeritus Mogens...