Olav Kristiansen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Olav Kristiansen

Hanne Indermo Solhaug, Sara Germans, Elisabeth Bratland Romuld, Olav Kristiansen
10.01.2012
Denne kasuistikken beskriver differensialdiagnostiske overveielser hos en pasient med schizofreni som brukte klozapin. Han ble henvist med en uavklart somatisk og psykiatrisk tilstand. En mann i 50-...
Sara Germans Selvik, Olav Kristiansen, Benjamin Hummelen, Hanne Indermo Solhaug
19.04.2016
Innføring av pakkeforløp for en rekke lidelser er gjennom standardisert utredning og behandling tenkt å sikre et effektivt og likeverdig tilbud. Det kan medføre økt bruk av screeninginstrumenter i...